Toplantı İnceleme İşlemleri
Adı Tarih Yeri Resim Dosyası İncele
1 Danışma Kurulu 2018-09-26(12:00) Rektörlük Senato Salonu
1 Danışma Kurulu 2018-05-16(10:00) Rektörlük 2. Kat Yönetim Kurulu Salonu